Thông tin dự án

Tên Dự án: Tăng cường năng lực ngành hàng rau quả tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam Nâng cao năng lực ngành hàng rau hoa quả tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2019-2022
Đơn vị tài trợ: Chính phủ Hà Lan thông qua Tổ chức Nuffic
Kinh phí: Gần 800,000 Euros (tương đương 21 tỉ đồng) 
Các đối tác thực hiện: Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng với 4 đối tác tại Hà Lan gồm ĐH Khoa học Sự sống (HAS), Tổ chức Agriterra, Tập đoàn đào tạo thực hành- Lentiz, Công ty Fresh Studio.


Mục tiêu chungHỗ trợ các hộ nông dân quy mô nhỏ tiếp cận công nghệ tiên tiến thông qua việc thành lập 03 trung tâm có sự tương tác với nhau: 1) Trung tâm chuyển giao tri thức Hợp tác xã Nông nghiệp, 2) Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ngành hàng rau-hoa-quả và 3) Trung tâm Nông nghiệp chính xác nhằm:
 • Cung cấp kiến thức cho các hợp tác xã nông nghiệp và các nông dân là thành viên hợp tác xã thông qua các khóa đào tạo và tập huấn/trình diễn các công nghệ mới.
 • Thích ứng và phát triển các công nghệ đột phá cho lĩnh vực rau-hoa-quả, nông nghiệp sản xuất trong nhà lưới và ngoài trời và các chuỗi giá trị liên quan khác.
 • Cải thiện mối liên kết thị trường của các hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân quy mô nhỏ với thị trường trong nước và quốc tế.
Mục tiêu cụ thể:
1. Thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ngành hàng rau-hoa-quả để phát triển và chuyển giao công nghệ hỗ trợ định hướng thị trường và nâng cao năng lực tự bồi dưỡng.
Trung tâm tập trung vào:
 • Nghiên cứu, trình diễn và xây dựng năng lực nhằm phát triển các hệ thống sản xuất rau quả để bảo vệ tài nguyên hiệu quả, bền vững và khả thi về kinh tế cho nông dân và các hợp tác xã nông nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
 • Cập nhật chương trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy ở các trường đại học và Giáo dục - Đào tạo Kỹ thuật và Dạy nghề để đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm thông qua sự hợp tác với các doanh nghiệp và khu vực công.
 • Phát triển giáo dục đa ngành tập trung vào tư duy quyết định và giải quyết vấn đề.
 • Cung cấp cơ hội thực tập và các dự án tốt nghiệp cho sinh viên (Hà Lan và Việt Nam).
 • Hỗ trợ và hợp tác với khu vực kinh doanh nông nghiệp thông qua đổi mới chung, phát triển công nghệ mới, trưng bày và thử nghiệm sản phẩm.
2. Thành lập Trung tâm chuyển giao tri thức Hợp tác xã Nông nghiệp để tăng cường định hướng thị trường và hiệu quả chung của các hợp tác xã.
Trung tâm này sẽ hỗ trợ các hợp tác xã hiện tại và hợp tác xã mới để quy trình sản xuất trở nên khả thi và định hướng kinh doanh bằng cách thiết lập Trung tâm tri thức hợp tác xã nông nghiệp, một không gian ảo, được gắn vào bối cảnh địa phương:
 • Phổ biến kiến thức bằng cách cung cấp các khóa đào tạo cho các thành viên hợp tác xã ở các cấp độ khác nhau nhằm giải quyết tất cả các lĩnh vực liên quan bao gồm nhận thức, nguyên tắc và quản trị, quản lý kinh doanh nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị, tiếp thị, tài chính và kế toán cũng như các chủ đề công nghệ và nông học.
 • Trình diễn và thử nghiệm công nghệ mới hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ngành hàng rau-hoa-quả.
3. Phát triển chuỗi giá trị cho thị trường trong nước và xuất khẩu
Hỗ trợ nâng cao năng lực, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới và phát triển công nghệ và chuyển giao kiến thức trong chuỗi giá trị:
 • giống cây trồng mới
 • sản xuất rau quả thông minh với biến đổi khí hậu
 • sử dụng nước hiệu quả
 • giảm ô nhiễm nước
 • công nghệ nhà kính thích ứng
 • công nghệ sau thu hoạch
 • giá trị gia tăng
 • phát triển chuỗi lạnh
 • an toàn thực phẩm và chất lượng
 • nâng cao thời hạn sử dụng 
 • nghiên cứu người tiêu dùng
User Contacts
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây